ISDE 2010 - uroczystość otwarcia zawodów, prezentacja zespołów narodowych
Foto Paweł Błaszczak